Soomaaliya: Biyaha waa khayraad aad qaali u ah waqtiyada abaarta daran-media-1